(Individueel) advies en begeleiding

Ondersteuning en begeleiding  van mensen met een (functie)beperking in hun zoektocht naar een geschikte en adequate oplossing op het gebied van computergebruik en ondersteunde communicatie.

Voor deze mensen is het gebruik van een computer met de standaard invoerapparatuur, een tablet of iPad of een technisch communicatiehulpmiddel vaak een probleem. Ook het zoeken naar op de persoon afgestemde software is niet altijd gemakkelijk.

Bij al deze zaken kan en wil ik u hulp bieden. Ik ga hierbij uit van uw vragen, uw mogelijkheden en zet samen met u een traject uit om tot een verantwoorde keuze te komen.

Met de aanschaf van de juiste hulpmiddelen is het traject echter nog niet gedaan. Het is van belang dat alle voorgestelde oplossingen op een juiste manier geïntegreerd worden in het dagelijks werken met de computer.  Ik bied nazorg in de vorm van individuele of groepsgewijze trainingen aan mensen met een (functie)beperking en hun directe omgeving (ouders, verzorgers, therapeuten, leerkrachten) na aanschaf van een computer- of communicatiehulpmiddel. Doel hiervan is dat de gebruiker met de hulp van zijn directe omgeving de materialen adequaat kan inzetten in de voor hem/haar gewenste situatie.

Het Reguliere Onderwijs krijgt de laatste tijd steeds meer te maken met zorgleerlingen die ieder op zich hun eigen “rugzakje” hebben met specifieke leer- of ontwikkelingsproblemen. Wellicht kan de inzet van speciale ict-hulpmiddelen (hard- en softwarematig) hen en u een steun in de rug geven om te dealen met deze problemen. Samen met u ben ik bereid om op locatie te komen screenen en adviezen te geven met betrekking tot de mogelijkheden van gebruik en inzet van de computer ten behoeve van deze leerlingen.

De wet REA (reïntegratie arbeidsgehandicapten) is bedoeld om de afstand tussen de arbeidsmarkt voor arbeidsgehandicapten te verkleinen. ICT kan daarbij een goed middel zijn. Samen met u en in overleg met uw werkgever en/of de UWV wordt een advies- en trainingstraject opgesteld en uitgevoerd met behulp van aangepaste ict-oplossingen.


Tarief advies en begeleiding
Het uurtarief voor de advisering is € 70,-  
 Dit is inclusief voorbereidings- en reistijd en exclusief reiskosten (€ 0,19 per km).
Noot:
- afhankelijk van de vraag kost dit advies gemiddeld 5-10 uur aan tijdsinvestering. 
- voor geïndiceerde zorg wordt geen BTW verrekend.
- voor niet-geïndiceerde zorg geldt een BTW-tarief van 21%