Even voorstellen...

Mijn naam is Jack Vlassak. 

Sinds 1 oktober 2006 ben ik op freelance basis voor één dag in de week een advies- en trainingsbureau gestart met als hoofddoel het ondersteunen van mensen met een functiebeperking bij de inzet van ICT, in relatie tot de beperking. 

De overige dagen werk ik als beleidsmedewerker ICT op Mytylschool de Brug in Rotterdam.

Maatwerk en nauwkeurig onderzoek, gericht op de persoonlijke wensen en mogelijkheden die ICT kan bieden op de deelgebieden onderwijs, zorg, wonen, werk en vrije tijd voor deze mensen staan hierbij centraal.

Voor meer informatie over de adviezen en trainingen, klik op de tabbladen hier boven.