Trainingen, cursussen en workshops

Voor professionals binnen onderwijs- en zorginstellingen, gericht op het directe gebruik en de inzet van ICT in de dagelijkse praktijk ten behoeve van hun leerlingen/cliënten.  

Belangrijk in het werken met mensen met een functiebeperking is deskundigheidsbevordering in de vorm van
kennisoverdracht, informatievoorziening en praktische hands-on training aan personen die vanuit hun werk te maken krijgen met vragen over ICT en handicap. 

Om op een juiste en verantwoorde wijze advies en begeleiding te geven aan mensen met een handicap is het noodzakelijk om behalve kennis te hebben over de mogelijkheden die ICT kan bieden je ook weet hoe je deze kennis kunt aanbieden aan je leerlingen / cliënten. 

Vanuit mijn onderwijsachtergrond, gecombineerd met mijn expertise op  het gebied van ICT en handicap heb ik het verleden reeds de nodige kennis opgedaan in het geven van trainingen binnen het Speciaal Onderwijs, woonvormen/dagcentra voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en verpleeghuizen.

Alle trainingen zijn maatwerk en worden op locatie gegeven. Ze worden in samenspraak met de aanvrager ontwikkeld en uitgevoerd.

Voorlichting, informatievoorziening
Door het jaar heen worden door verschillende instellingen en organisaties voorlichtingsavonden, symposia, studiedagen en workshops gehouden. Binnen het thema ICT en handicap/beperking is het mogelijk om mij in te schakelen om (een deel van) deze dag of avond in te vullen met het geven van een lezing of het demonstreren van allerlei computeroplossingen in een stand.


Tarief trainingen: 
Kosten voor de trainingen bedragen per dagdeel:  € 450,00 exclusief reiskosten (€0,19 per km).
In het dagdeeltarief zijn inbegrepen: voorbereiding, reistijd, training map en gebruik van trainingsmaterialen.

NB: Scholing en opleiding zijn vrij van BTW-plicht.